Nghị định số 89/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật dược
Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu 89/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành 24/10/2012
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật dược
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định
[Đăng ký thành viên www.mientrungqb.com để xem link. ]