Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/09/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

Số văn bản: 64 Ký hiệu văn bản: 2012/NĐ-CP Ngày ban hành: 4/9/2012 Ngày có hiệu lực: 20/10/2012 Ngày hết hiệu lực: Văn bản còn hiệu lực Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Trích yếu Nghị định số: 64/2012/NĐ-CP ngày 04/09/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng. Cơ quan ban hành: Chính phủ Phân loại: Nghị định Lĩnh vực Hoạt động xây dựng: Tệp đính kèm:[Đăng ký thành viên www.mientrungqb.com để xem link. ]