+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2
 1. #1
  Member Avatar của tung
  Tham gia
  May 2012
  Bài gửi
  36
  Thanks
  10
  Thanked 5 Times in 5 Posts

  Quy chuẩn Việt Nam QCVN 41:2012/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường

  [Đăng ký thành viên www.mientrungqb.com để xem link. ]
  BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
  --------
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------
  Số: 17/2012/TT-BGTVT
  Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2012

  THÔNG TƯ
  BAN HÀNH “QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ”
  Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;
  Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
  Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
  Căn cứ Nghị định số 67/2009/NĐ-CP ngày 03/8/2009 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
  Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
  Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ;
  Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ,
  Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ”;
  Mã số đăng ký: QCVN 41 : 2012/BGTVT.
  Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 và thay thế:
  1. Quyết định số 4393/2001/QĐ-BGTVT ngày 20 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành tiêu chuẩn ngành “Điều lệ Báo hiệu đường bộ” 22 TCN 237-01;
  2. Quyết định số 21/2005/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 3 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc bổ sung biển báo hiệu vào Điều lệ Báo hiệu đường bộ 22 TCN 237-01;
  3. Quyết định số 48/2006/QĐ-BGTVT ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung biển báo hiệu số 420 và 421 trong Điều lệ báo hiệu đường bộ 22 TCN 237-01;
  4. Phụ lục 2 Thông tư số 09/2006/TT-BGTVT ngày 20 tháng 9 năm 2006 của Bộ Giao thông vận tải Hướng dẫn thực hiện việc điều chỉnh báo hiệu đường bộ trên các tuyến đường tham gia Hiệp định tạo thuận lợi vận tải người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước tiểu vùng Mê Công mở rộng (Hiệp định GMS).
  Điều 3. Giao Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam căn cứ yêu cầu quản lý, xây dựng công bố lộ trình điều chỉnh, thay thế hệ thống báo hiệu đường bộ chưa phù hợp theo QCVN 41 : 2012/BGTVT.
  Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải, Giám đốc các Sở Giao thông vận tải, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.


  Nơi nhận:
  - Như Điều 4;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc CP;
  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - Các Thứ trưởng;
  - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
  - Công báo;
  - Cổng TTĐT Chính phủ;
  - Website Bộ GTVT;
  - Lưu VT, KHCN (12).

  BỘ TRƯỞNG
  Đinh La Thăng
  nguyenhoangloc86 likes this.


 2. #2
  Junior Member Avatar của nguyenhoangloc86
  Tham gia
  Aug 2012
  Bài gửi
  17
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Cái này mới nè


 

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

   

Chủ đề tương tự

 1. QCVN 04 - 04 : 2012/BNNPTNT: Quy chuẩn về khoan nổ mìn đào đá
  Gửi bởi IT trong mục Thông tư - nghị định
  Trả lời: 0
  Bài cuối: 12-10-2012, 08:57 PM
 2. Qui chuẩn báo hiệu đường bộ mới QCVN 41:2012
  Gửi bởi vietthang.ice trong mục Xây dựng công trình cầu đường
  Trả lời: 0
  Bài cuối: 08-12-2012, 11:08 AM
Bản quyền © 2012 Công ty CP tư vấn và xây dựng Miền Trung . Giữ toàn quyền
Địa chỉ: 02 Đường Yết Kiêu - Hải Đình - TP. Đồng Hới - Quảng Bình
Điện thoại: 052 3835 301 Mobile: 0946 73 6696
Email: congty@mientrungqb.com
Website: www.mientrungqb.com