Hiện nay theo thông tư mới số 17/2012/TT-BGTVT của Bộ GTVT chuẩn bị bãi bõ điều lệ biển báo hiệu đường bộ 22TCN237-01, và thay bằng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN41:2012/BGTVT và có hiệu lực vào 01/01/2013
Thế là anh em kỹ sư ta đã có 1 tiêu chuẩn ngành được thay thế thành qui chuẩn quốc gia..
Sự đổi mới cách mạng khi Bác Thăng lên làm bộ trưởng chăng...
Sự thay đổi xem qua có nhiều cái mới[Đăng ký thành viên www.mientrungqb.com để xem link. ]