Hiện nay phần mềm san lấp mặt bằng không thể thiếu đối với dân kỹ thuật, trong đó đặc biệt phần mềm HS 2005 của Hài Hòa ( HS_Net)
Hi vọng tài liệu này giúp bạn thêm kiến thức về sửa dụng phần mềm HS_Net này
[Đăng ký thành viên www.mientrungqb.com để xem link. ]